Lansiad Llyfr Book Launch

Croeso i Bawb Everyone Welcome

A powerful novel about the reaction of a mother to her sixteen year old son’s suicide.

Dyw rhieni ddim i fod i gladdu eu plant. Ond doedd gan Mari ddim dewis. Crogodd ei mab, Kevin, ei hun o gangen y goeden afal yn yr ardd. Pam wnaeth e’r fath beth?

Mae Geraint Lewis yn hanu o Dregaron, Ceredigion. Graddiodd mewn Saesneg a Drama o Brifysgol Cymru, Aberystwyth. Cyhoeddodd dair nofel, sef X, Daw Eto Haul a Haf o Hyd, i gyd i Wasg Carreg Gwalch a thair cyfrol o straeon byrion Y Malwod (Annwn), Brodyr a Chwiorydd (Y Lolfa) a Cofiwch Olchi Dwylo a negeseuon eraill (Carreg Gwalch). Ef oedd enillydd cyntaf Gwobr Goffa Tony Bianchi yn 2019. Daeth y nofel hon yn ail am y Fedal Ryddiaith yn 2021. Bu Geraint yn ysgrifennu’n helaeth i’r theatr a radio ac mae’n ysgrifennu’n gyson ar gyfer y teledu, yn bennaf i’r gyfres Pobol y Cwm. Mae’n byw yn Aberaeron gyda’i wraig Siân.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shopping Basket
Scroll to Top